1. * Rəsmin adı olmalıdır.
 2. * Qiymət.
 3. * Hansı Janra aid olduğunu təyin etməlisiniz.
  Janrlar:
  3.1 : Mənzərə
  3.2 : Heyvanlar
  3.3 : Natrümort
  3.4 : Portret
  3.5 : Mandala
  3.6 : Milli
  3.7 : Abstrakt / Modern
 4. * Hansı material istifadə olunub: 4.1 : Kətan
  4.2 : Süni Kətan
  4.3 : Kağız
  4.4 : Karton
 5. * Hansı texnika istifadə olunub:
  5.1 : Yağlı boya
  5.2 : Sulu boya
  5.3 : Akvarel
  5.4 : Akril
  5.5 : Neft
  5.6 : Grafik
 6. * Ölçüləri: (1: Eni və 2. Hündürlüyü)
 7. * Çərçivə (var, yox)
 8. Mümkünsə əsərinizi təsvir edən qısa mətn (əsərə fəlsəfi baxışınızı göstərən)
 9. Əsərləriniz düzgün (yəni tam ortalanmış və düz) perspektiv-də çəkilsin (sağdan vəya soldan , üst tərəfdən olmasın (yuxarıdan aşağı). Rəsm tam görsənsin)